0704-199075

Register now

About WodehouseSällskapet

Wodehouseklubben was formed in 1984 and was transformed later to WodehouseSällskapet.

Vision & objective

The society's purpose is to spread the general knowledge of P G Wodehouse and his works.
Furthermore, the society's ambition is to give the members maximum enjoyment from the wide range of P G Wodehouses works.

The society's aim is to stimulate interest in P G Wodehouse through an informative website and the Yearbook Jeeves.

Särskilda lokalkretsar, s.k. kapitel kan bildas av medlemmar i sällskapet.

Anyone, who share the society's interests and pay the membership fee, can become a member!
Sänd din intresseanmälan genom att fylla i formuläret intill (kan även användas till adressändring).
Vi förutsätter att du ger oss tillåtelse att registrera detta i vårt medlemsregister.
Vi sänder ut information om oss liksom den senaste årsboken tillsammans med en inbetalningsavi.
Alternatively, you can make a payment directly to our plusgiro 29 94 63 – 0.
Årsavgiften är 250 kronor.

Skicka in din medlemsansökan!

Fill out the application for membership.

* Must be filled in.
Some party pictures

Our president gives a speechYearly Meeting-celebrationsA beautiful bookshelf ...