0707-786408

A greeting from Sydney…

…where WodehouseSällskapets member Tomas Prenkert visited Father Max Barrett – author WodehouseSällskapets free booklet “An invaluable Plums”, som ju just Tomas översatte. Tomas framförde Sällskapets hälsningar och tackoch Max Barrett hälsar tillbaka till alla svenska Plum-entusiaster.