0707-786408

Dear Society Members!

Spring whizzed past as well as in a haze, and the new entrant Chairman balcony, where these lines are written, the rules now a heat wave of the closest continental kind. What better way to relax in the oppressive heat than by a cool reading of suitable Wodehousebok? Self, I read about "As befits a Wooster" – Wodehouse has of course the advantage that he can withstand the load if, preferably several times.

Men inte alla är begivna på omläsning, och kanske sitter Sällskapets medlemmar med samlingar där samtliga exemplar är utlästa? Då rekommenderar jag varmt Sällskapets egenhändigt översatta och utgivna I Sällskap Med Wodehouse: https://www.bokus.com/bok/9789188173225/i-sallskap-med-wodehouse/. I denna eminenta samling från 2015 hittar du tidigare oöversatta pärlor från Plum. Passa på och lägg till den till er sommarläsning!

Det är ju Ordförandes förhoppning och avsikt att det digitala Wodehouseuniversumet på svenska skall bli lite livligare. En Sällskapsmedlem som sannerligen gör sitt för att detta skall förverkligas är vår egen Tomas Prenkert. Kika gärna in på hans olika Wodehousesidor, wodehousebibliografier.n.nu wodehouseforskning.weebly.com och wodehousesnack.n.nu . Där finns gott om matnyttigt för den Plumgripne.

I hope that the Society's members have continued warm and pleasant spring. Finally, I want to announce that Gothenburg Department will have a meeting on the 17th of June at 17, in central Gothenburg. Then I'll have that for the first time take part and I hope that as many people as possible who live in western Sweden have the opportunity to participate! The location and activity will be announced here shortly. Go also visit our Facebook Group, link you will find at the top of the home page, for more information.

Sincerely,

John Pettersson