0707-786408

Late Summer Reading – Wodehouse i serieboksformat

Dear Society Members!

A greeting from the chair when the exceptional summer of 2018 going into August. Your humble Chairman received in June the opportunity to briefly meet with some members of our Gothenburg Chapter Goats, and we agreed then on a new meeting later in September. Cricket is on the agenda! Interested members are asked to keep track of this group and in this place.

Även i syd finns ett aktivt kapitel i Scones, och vi i Sällskapet hyser goda förhoppningar om att det även på sikt ska komma igång verksamhet i rikets östra delar, Mälardalen med omnejd. Den i dessa trakter bosatte medlem som är intresserad av att vara med och starta upp detta ombeds kontakta ordföranden!

Från den stora Wodehousevärlden konstaterar vi en missräkning av ovanligare sort: Bollinger Everyman Wodehouse Prize, Storbritanniens enda litterära pris för humoristisk litteratur, har i år inte funnit en enda värdig pristagare. Om jurynv arit ovanligt sträng i år, eller om 2018 helt enkelt inte varit ett år i Mästarens anda, står skrivet i stjärnorna. Den medlem som vill förkovra sig i tidigare prisdeltagares alster finner dem på http://www.everymanslibrary.co.uk/wodehouse.aspx

Until further want Chair send the members a little further reading for those who do not mind reading on screen. A cartoonist from New Zealand, Roger Langridge, has namely given up on the project to transform the Wodehouse comic book format. One – in my eyes – pretty funny and worth reading examples can be found at
https://hotelfred.blogspot.com/2018/06/wodehouse.html

Enjoy the eye of rupee!

President
John Pettersson