0704-199075

Sir Pelham Grenville Wodehouse 1881-1975

Från sin debut vid förra sekelskiftet har han publicerat över 100 böcker, skrivit eller deltagit i produktion av sexton pjäser, ca 300 operett-och musikalsånger (28 musikaler) och annan vers samt medarbetat i manus till sex filmer under Hollywoodtiden. Sammanlagt skrev han över 300 noveller, av vilka många publicerades i bokform. Härtill kommer en mängd artiklar och berättelser. Välkommen till våra sidor och kom ofta tillbaka.

Senaste Nytt i "Bulletiner"

Sällskapets målsättning är att stimulera intresset för P G Wodehouse genom en informativ hemsida samt årsboken Jeeves. Utöver årsmöte med underhållning, vanligtvis mot slutet av mars månad arrangerar vi också en årlig höstmiddag likaså med underhållning, samt understundom även andra sammankomster.

Kapitel

  • The Goats i Västra Götaland/Bohuslän och i vårt kapitel ses vi minst två gånger per år; första helgen i mars och första helgen i september.

  • The Goats i Västra Götaland/Bohuslän och i vårt kapitel ses vi minst två gånger per år; första helgen i mars och första helgen i september.

kontakta oss

Kontakta

kommentarer eller frågor är välkomna.
(vill du ansöka om Medlemsskap klicka här!)

* måste fyllas i.