08-540 636 42

Sir Pelham Grenville Wodehouse 1881-1975

Från sin debut vid förra sekelskiftet har han publicerat över 100 böcker, skrivit eller deltagit i produktion av sexton pjäser, ca 300 operett-och musikalsånger (28 musikaler) och annan vers samt medarbetat i manus till sex filmer under Hollywoodtiden. Sammanlagt skrev han över 300 noveller, av vilka många publicerades i bokform. Härtill kommer en mängd artiklar och berättelser. Välkommen till våra sidor och kom ofta tillbaka.

Senaste Nytt i "Bulletiner"

Sällskapets målsättning är att stimulera intresset för P G Wodehouse genom en informativ hemsida samt årsboken Jeeves. Utöver årsmöte med underhållning, vanligtvis mot slutet av mars månad arrangerar vi också en årlig höstmiddag likaså med underhållning, samt understundom även andra sammankomster.

.

  • Visa upp dina flera tjänster och låter användarna att förstå om ditt företag.

  • Visa upp dina flera tjänster och låter användarna att förstå om ditt företag.

Contact us

Contact formular

Coment or questions are welcome.
(Do you want to apply for CLICK HERE!)

* Must be filled in.

Ordförande

Sven Sahlin, Mastvägen 11, 296 37 ÅHUS

president@wodehouse.se

08-540 636 42

sven_sahlin