0704-199075

Sir Pelham Grenville Wodehouse 1881-1975

Från sin debut vid förra sekelskiftet har han publicerat över 100 böcker, skrivit eller deltagit i produktion av sexton pjäser, ca 300 operett-och musikalsånger (28 musikaler) och annan vers samt medarbetat i manus till sex filmer under Hollywoodtiden. Sammanlagt skrev han över 300 noveller, av vilka många publicerades i bokform. Härtill kommer en mängd artiklar och berättelser. Välkommen till våra sidor och kom ofta tillbaka.

Senaste nytt "Bulletiner"

Sällskapets målsättning är att stimulera intresset för P G Wodehouse genom föreningsaktiviteter, årsboken Jeeves samt en informativ hemsida. Utöver årsmöte, vanligtvis mot slutet av mars, finns det möjlighet att träffa andra medlemmar i geografiska kapitel samt på sällskapets Facebooksida.

Kapitel

  • The Goats håller till på landets västra sida och ses minst två gånger per år, första helgen i mars och första helgen i september.

  • Vill du starta upp ett kapitel kan du kontakta ordföranden (se nedan) och få hjälp med kontaktuppgifter till andra i ditt område.

Hör av dig

Frågeformulär

Skicka gärna kommentarer eller frågor.
(Vill du ansöka om medlemsskap klicka här!)

* måste fyllas i.