Sällskapets egen utgivning

Det svenska WodehouseSällskapet har vid ett flertal tillfällen givit ut häften eller antologier med Wodehousekoppling. 

Lord Emsworth och flickvännen, 2009, övers. Jacob Bagge

Ukridges hundskola, 2012, övers. Jacob Bagge

Döden på Excelsior, 2013, antologi med texter inspirerade av Sherlock Holmes, utgiven i samarbete med Baskerville Hall Club of Sweden.

I sällskap med Wodehouse, antologi, 2015. Innehåller noveller ej tidigare publicerade på svenska. Red. Tomas Prenkert.  Denna antologi fanns tidigare att köpa i handeln, men kan nu endast införskaffas antikvariskt!

Supersäljaren Freddie, 2017, övers. Tomas Prenkert.

Ett ovärderligt Plommon, 2019, övers. Tomas Prenkert.