0704-199075

Om Sällskapet

Wodehouseklubben bildades 1984 och ombildades senare till WodehouseSällskapet.

Sällskapets syfte är att verka för att sprida allmän kännedom om P G Wodehouse och hans verk.
Vidare verkar sällskapet för att medlemmarna får största möjliga glädje av det stora utbudet av P G Wodehouses arbeten.

Sällskapets målsättning är att stimulera intresset för P G Wodehouse genom en informativ hemsida samt årsboken Jeeves.
Utöver årsmötet, vanligen i slutet av mars arrangerar vi också en höstmiddag med underhållning vartannat år, samt understundom även andra sammankomster.

Vår samling av Wodehouseböcker, främst svenska översättningar, men också en hel del original på engelska finns i Wodehouse-rummet på Centrumbiblioteket i Märsta.

Vem som helst, som delar sällskapets intressen och betalar medlemsavgift, kan bli medlem!