Till minne av Sven Sahlin

WodehouseSällskapet har sorg – Sven Sahlin är död

WodehouseSällskapet har stor sorg. Vår mångårige ordförande, styrelsekollega och vän Sven Sahlin har avlidit.
Sven föddes i Göteborg men växte upp i Malmö. Efter realexamen och Handelsgymnasiet kom han att bosätta sig i Österåker där han drev egen konsultfirma och hade flera styrelseuppdrag.

Sven Sahlin upptäckte egentligen Wodehouse två gånger om. Efter att först ha läst Plum som förströelse under sin millitärtjänst återupptäckte han Mästarens verk i lite högre ålder då han sökte underhållning under en rejäl förkylning, och kom så att påbörja ett Wodehousesamlande som skulle följa honom livet ut. Böckerna han sökte skulle vara inbundna, och på originalspråk. Han hade en djup och rik passion även för höjdpunkterna inom den svenska underhållningslitteraturen – Piraten, Frank Heller – men det var Wodehouse som väckte hans alldeles särskilda entusiasm, och när han på senare år flyttade till ett lite mindre hus i Åhus tillsammans med sin hustru Britta var det just Wodehousesamlingen som fick följa med honom.

Inom Wodehousesällskapets kretsar är Svens insatser närmast obeskrivliga. 1998 tog han över ordförandeklubban efter Jacob Bagge och behöll den sedan i nitton år. Ett svårslaget rekord. När han till slut ville lämna över ansvaret tog det mycket lång tid att hitta en ersättare – för ingen skulle ju kunna göra ett lika gott arbete som Sven.

Sven styrde Sällskapet med lätt och säker hand. Han var en föreningsmänniska med stor styrelseerfarenhet, som skickligt skötte Sällskapets affärer. Med oförnekligt gott humör och ett omsorgsfullt uppbyggt världsomspännande nätverk av Wodehouseälskare navigerade Sven Sällskapet förbi diverse blindskär och under ett par årtionden då många litterära sällskap dukade under förblev Wodehousesällskapet livskraftigt och aktivt långt in på 2010-talet.

Vi som fick förmånen och ynnesten att lära känna Sven minns hans värme och okuvliga optimism. Det fanns en levnadsglädje hos Sven som var sant Wodehousiansk, en oförtruten ”lightness of spirit” som gjorde honom så varmt uppskattad och behaglig att umgås med. Hans kunskaper om Wodehouse var stora, men det var hans kärlek och glädje till böckerna som var smittsamma i ordets bästa bemärkelse.

Sven sörjs av sin hustru Britta, barn och barnbarn – och även av Wodehousianer världen över som på olika sätt fått ynnesten att komma i kontakt med denna vänliga, världsvana gentleman.

Till Svens minne har WodehouseSällskapet skänkt en summa pengar till Barncancerfonden.