Årsmöte 2024

Årets möte hölls på Churchill Arms, S:t Olofsgatan 30 i Uppsala. Dagordning och årsrapport mailades ut till sällskapets medlemmar före mötet.

Under mötet gjordes det upp en arbetsplan som bland annat handlar om att fortsätta sällskapets 40-årsjubileum med ett höstmöte i Stockholm, mer information om detta kommer. Ordföranden fick också uppdraget att bli redaktör för Facebook-sidan och styrelsen bestämde att starta ett Instagram-konto. Det pratades också om hur valet av årets Plommon ska gå till i framtiden. Mötet avslutades med en avtackning av fleråriga styrelsemedlemmarna Björn Bergström och Bengt Malmberg.

Jenny Gustafsson omvaldes som ordförande, till ny sekreterare valdes Ulf Lidman och som kassör omvaldes Göran Bülow. Till ny redaktör för Jeeves valdes Tobias Lindquist. Till ledamöter valdes Sara Granath och till revisor omvaldes Tommie Tellander.

Här hittar du Protokoll för årsmöte 2024 samt sällskapets Verksamhetsberättelse 2023, Ekonomiska berättelse 2023 och Revisionsrapport för 2023.

 

Kallelse till årsmöte 2024 lördagen den 16 mars kl.13

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av rösträknare tillika justerare
5. Fastställande av föredragningslista
6. Fastställande av anmälda medlemmar och närvarande
7. Beslut om årsmötet kallats stadgeenligt.
8. Verksamhetsberättelse för 2023 föredrages
9. Ekonomisk berättelse över årets resultat
10. Revisionsberättelse ang. styrelsens arbete under året
11. Beslut ang. ansvarsfrihet för styrelsens arbete under arbetsåret
12. Fastställande av medlemsavgift för arbetsår 2024-2025
13. Försök till fastställande av arbetsplan för 2024-2025
14. Val av ordförande, sekreterare, kassör och övr. ledamöter
15. Utseende av revisor för nästa verksamhetsår
16. Val av eventuella Hedersledamöter och Årets Plommon
17. Beslut om tidpunkt och plats för nästa årsmöte
18. Övriga frågor
19. Avslutning

Skicka din anmälan till årsmötet till  senast onsdag 13 mars. Mat och dryck konsumeras på egen bekostnad.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2024 och skriv ditt namn i betalningens meddelandefält.

Sällskapet behöver en sekreterare och det behövs en redaktör till vår årsskrift Jeeves så ta gärna kontakt ifall detta låter intressant för dig.
Har någon ett förslag på verksamhet under det kommande året så skicka gärna in det till ordf. Jenny Gustafsson innan årsmötet.

Hoppas vi ses!

Ordf. Jenny Gustafsson
0704-199075

Posted in Blandings Blandning.