Integritetspolicy

Vår integritetspolicy
Föreningen WodehouseSällskapet följer gällande lagstiftning när det kommer till integritet och dataskydd. Vi vill att medlemmarna ska vara förvissade om att deras personuppgifter skyddas enligt gällande lagstiftning.
Personuppgiftsansvar
Föreningen WodehouseSällskapet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. För kontakt med WodehouseSällskapet, maila ordföranden.
All behandling av personuppgifter inom ramen för föreningens verksamhet sker på ett säkert sätt.
Hur behandlas personuppgifter?
Personuppgifter sparas i vårt medlemsregister för att vi ska kunna hantera utskick av medlemsbrev, betalning av medlemsavgifter, samt skicka ut vår årsskrift JEEVES.
Medlemslistan lämnas också till tryckeriet PP Tryck då JEEVES trycks varje år. Vi registrerar inte känsliga personuppgifter och raderar inaktuella uppgifter då vi får vetskap om dem.
Rätt att begära information
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för
att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att
kontakta ordförande John Pettersson.
Webbplats
På WodehouseSällskapets webbplats förekommer inga medlemmars personuppgifter. Vi länkar ibland till andra hemsidor. Vår integritetspolicy gäller endast för vår egen hemsida och vi uppmanar besökare att ta del av andra websidors integritespolicy innan användning.
Samtycke
Betalande medlem anses ha samtyckt till integritetspolicyn. För klagomål, vänligen kontakta Dataskyddsinspektionen.