Wodehousesällskapets Årsmöte 2020 -protokoll

På grund av rådande världsläge avhölls WodhouseSällskapets årsmöte 2020 digitalt. Ni kan läsa protokollet genom att klicka på nedanstående länk. Tack till samtliga ”digitalt närvarande” medlemmar.

Ny i styrelsen för kommande verksamhetsår är Jenny Gustafsson. I övrigt omvaldes samtliga ledamöter.

WS Virtuellt Årsmöte 2020 version def

Vi tackar sekreterare Bengt Malmberg för protokollet.

Posted in Blandings Blandning.