Årsmöte 2023

Precis som förra året så hölls 2023 års årsmöte i Sunnersta, Uppsala. Dagordning, årsrapport och bokslut mailades ut till sällskapets medlemmar före mötet. Det hade också gått ut information om möjligheten att delta digitalt.

Under mötet gjordes det upp en arbetsplan som bland annat handlar om att planera och genomföra sällskapets 40-årsjubileum under 2024. Sällskapet startades den 28 februari 1984. I samband med jubileet kommer sällskapet göra en pressrelease samt anordna en middag för medlemmar. Vi pratade också om olika marknadsföringsförslag, att uppmuntra medlemmarna till regionala träffar och undersöka intresset för en Höstträff varje år. För att förbättra sällskapets ekonomi kommer si också söka rätt på möjliga föreningsbidrag och stipendier.

Jenny Gustafsson omvaldes som ordförande, till ny sekreterare valdes Krister Lindström och som kassör omvaldes Göran Bülow. Till ny redaktör för Jeeves valdes Nina Lindström. Till ledamöter valdes Sara Granath, Björn Bergström och Bengt Malmberg, Till ny revisor valdes Tommie Tellander.

Här hittar du årsmötets protokoll samt sällskapets Verksamhetsberättelse 2022.

Posted in Blandings Blandning.