0707-786408

nyhetsbrev 2019/07/29

Wodehousevänner i vårt avlånga Sverige!
Vår tropiska sommar börjar nalkas sitt slut (äntligen för min del åtminstone). Kanske ni har
som jag plockat fram någon gammal plumbok och läst om, det har jag! Lugnande att veta att
allt blir som vanligt i upplösningen. Här kommer lite aktuella notiser!


Westminster Abbey 20 september 2019
Som ni kanske noterade i våras skall P G Wodehouse undfå den största äran en engelsman
kan uppnå: få en minnesplatta installerad i den gamla Bröllops- Krönings- och Begravnings-
kyrkan i London. Det är ännu ”top secret” var, men en sak har avslöjats att det inte kommer
att bli i ”Poet´s Corner” som det ryktades om, och man undrar om han får en ännu finare
plats? Omöjligt att gissa.
Som vanligt finns det avundsjuka illvilliga kritiska personer och grupper som reagerar när
någon får en fin utmärkelse, och så även nu. En mycket militant judisk grupp som ofta tar
chansen att kritisera något som kanmisstänkas vara utslag av Antisemitism i olika samman-
hang. Det är organisationen ”Campaign Against Antisemitism” som i Daily Telegraph
försöker upprepa lögnen att Wodehouse i Berlinutsändningara 1941 gick nazisternas ärenden
och att han trots sin storhet som författare ”was also an odious anti-Semite” i sina böcker,
”Odious” betyder ”förhatlig”. De kräver att installationen avlyses.
Direktionen för Westminster Abbey har liksom de brittiska och amerikanska Sällskapen valt
att tiga ihjäl det absurda påhoppet, vilket jag också anser vara det rimligaste. Det behövs inga
försvarstal och artiklar om Wodehouse, hans storhet och heder har bekräftats flera gånger
efter andra världskriget, inte minst när han av drottningen fick utnämningen KBE (Knight of
the Brittish Empire) 1975 strax före sin död. Denna ärebetygelse i Englands viktigaste kyrka
tillmäts ett större värde än KBE som många högre tjänstemän kan få.

Svenska WodehouseSällskapet fick en inbjudan att sända en representant till högtidligheten,
och då vår ordf. John Pettersson inte hade möjlighet att anta inbjudan gick budkaveln till mig
och jag avser att delta. En rapport kommer senast i vår årsbok Jeeves under hösten.
Om ett par dagar utbryter AUGUSTI, och vår kassör Göran Bülow blir mycket tacksam om vi
alla betalar in medlemsavgiften 250 kr nu i augusti. Det var ganska jobbigt förra året att få
ordning på medlemsskaran och betalningarna under hela hösten och vi förlorade några
medlemmar i onödan. Så här enkelt är det att fortsätta som medlem, och meddela samtidigt
ev. adressändringar, e-postadress och telefon.


I vårvintras provade vi att försöka återuppliva träffarna inom WS i gammal stil i försöket
med ”Wodehouse Vänner i Mälardalen”, som hade en första träff i februari. Det är ju vårt 35-
årsjubileumsår och vi skall försöka planera en större träff under hösten inom rimligt
reseavstånd för medlemmar i ”Mälardalen”. Det är ju tyvärr omöjligt att organisera träffar
som alla i Sverige kan delta i, och vi inom nya styrelsen försöker ge ALLA medlemmar någon
form av service, via Hemsidan eller ett Aktuelltbrev. Därvid kan bifogas intressanta nyheter
att när alla.
Detta får räcka för den här gången. Hör gärna av er med tips, frågor eller nyheter så att vi får
igång verksamhet som alla kan ta del av mera kontinuerligt. Och anmäl gärna nya medlemmar
som gillar att läsa böcker av P G Wodehouse. De kan ju anmäla sig via vår hemsida också.
Med ögat på Wodehouse Memorial 20 september!
Bengt Malmberg, sekreterare