0707-786408

Kapitel

För att göra en regional samverkan lättare har vi i Göteborgsregionen skapat ett ”Kapitel”.


The Goats

i Västra Götaland/Bohuslän
Vårt upptagningsområde är ungefär Västra Götaland och Bohuslän och i vårt kapitel ses vi minst två gånger per år; första helgen i mars och första helgen i september.
På vintern ses vi inomhus i lämplig miljö och på sommaren försöker vi göra en utflykt.

Vi har som ambition att ha tät kontakt med andra kapitel och hålla styrelsen informerad om vad som händer på västkusten.

Vi arbetar i lättsam Wodehouseanda för att få vara tillsammans i trevligt sällskap och fördjupa vår Plommonkunskap på ett roligt och värdefullt sätt.

Goats Adress

Jenny Gustafsson
Stavhopparegatan 4a
416 59 Göteborg
tel. 0704-19 90 75
.

Verksamhet i Mälardalen

”Vi vill gärna uppmuntra fler kapitel!
Det har tidigare förekommit flera försök att ha kapitelverksamhet i Mälardalen och Stockholmsområdet. Intresserad av detta? Kontakta ordföranden så kopplar han samman dig med verksamma Wodehousianer i närområdet!