Verkförteckning

BÖCKER på svenska: *1)

(Kan öppnas som pdf-fil HÄR!)


ÖVERSÄTTNINGAR PUBLICERADE I SVENSK PRESS:

Vi känner till 98 olika publiceringar av noveller/essäer i svensk press, samt 5 romaner som publicerats i form av följetonger.

Den tidigaste kända publiceringen är en novell i Allers redan 1912, dvs. 8 år tidigare än den första boken.
Originalen till översättningarna är ofta hämtade från amerikanska och engelska magazines.

Många översättningar var mycket tidiga, och trycktes ibland t.o.m. tidigare än originalet kom i brittisk press och inte sällan långt innan originalen trycktes i engelska böcker.

En sammanställning av alla kända publiceringar i svensk press finns på hemsidan:
Länk: www.wodehousebibliografier.n.nu/tidskrifter

En sammanställning av samtliga noveller som översatts till svenska finns på hemsidan:
Länk: www.wodehousebibliografier.n.nu/noveller-pa-svenska

En redogörelse för projektet att söka efter Wodehous i svensk press finns i artikeln (På spaning efter bortglömda plommon) på hemsidan:
Länk: http://wodehouseforskning.weebly.com/artiklar