Årsmöte 2022

Sällskapets årsmöte 2022 hölls lördagen den 2 april i Sunnersta, Uppsala. Här hittar du protokoll samt sällskapets årsberättelse för 2021.

Dagordning, årsrapport och bokslut mailades ut till sällskapets medlemmar före mötet.
Under mötet fanns möjlighet att ta del av överblivna kopior av Wodehouse böcker samt se en inspelning från ett av sällskapets första sammanträden på 80-talet. För de medlemmar som inte kunde ta sig till Uppsala fanns möjlighet att delta digitalt..

Ukridge, samlade noveller 2021

Efter ett initiativ våren 2020 bildades en översättningsgrupp för att ta fram en komplett översättning av de 19 Ukridgenovellerna från 1923-1966. Sedan föra året finns denna antologi, 425 sidor (och vår 4:e stora och med 50 fina illustrationer från de 10 första novellerna) på marknaden och här är en kort resumé:

Ukridge är en alldeles speciell person i Wodehouse’s värld. Stanley Featherstonehaugh Ukridge (uttalas Stanley Fanshaw Youkridge) har av sin vän Corky kallats ”samhällets plågoris”. Han lider kronisk brist på pengar, men är själv övertygad om att det bara är en tidsfråga innan han med sin entreprenörsanda skaffat sig en förmögenhet. Tills dess snyltar han på andra, hankar sig fram på tillfälliga smålån från sin lilla grupp vänner, och drar sig inte för att också ”låna” både kläder och annat från dem, oftast utan att fråga. Något han inte lider brist på är affärsidéer. Idéerna, som enligt hans egen åsikt är genialiska, innebär ofta olagligheter, men Ukridge besväras inte nämnvärt av sitt samvete. Hans projekt misslyckas det ena efter det andra, men när en affärsidé gått i stöpet så sjösätter han strax, med okuvlig optimism, en annan. Han är skurkaktig, men egentligen inte illvillig. Han avser alltid att betala tillbaka sina långivare mångfaldigt, så snart han fått sin förmögenhet. När han, ytterst tillfälligt, är stadd vid kassa är han generös och det händer att han betalar tillbaka smålån. Han är chevaleresk mot damer, men räknar inte alla kvinnor som ”damer”, till exempel inte sin faster Julia, trots att hon emellanåt både klär och föder honom. Historierna om S. F. Ukridge är knappast moralistiska men Wodehouse sätter, som alltid, komiken främst.

Denna antologi finns att köpa hos bokus.com till en kostnad av 361 kr. Den finns också på https://www.gml.se/bocker/ukridge för 318 kr + frakt på 120 kr. Även Adlibris har den för 361 kr.

Detta hälsar Björn Bergström, antologins redaktör.

Wodehousesällskapets Årsmöte 2020 -protokoll

På grund av rådande världsläge avhölls WodhouseSällskapets årsmöte 2020 digitalt. Ni kan läsa protokollet genom att klicka på nedanstående länk. Tack till samtliga ”digitalt närvarande” medlemmar.

Ny i styrelsen för kommande verksamhetsår är Jenny Gustafsson. I övrigt omvaldes samtliga ledamöter.

WS Virtuellt Årsmöte 2020 version def

Vi tackar sekreterare Bengt Malmberg för protokollet.

Kallelse till Årsmötet 2020

WodehouseSällskapet Sverige

ÅRSMÖTE

Medlemmarna i WodehouseSällskapet Sverige kallas till ordinarie
Årsmöte lördagen den 21 mars 2020 kl. 13.00-15.00.

Plats: Företagsekonomiska Institutionen, Kammakargatan 10, Stockholm.

Vid årsmötet serveras mat i form av en fin landgång med dryck, pris av 150 kr inklusive
lokalavgiften.
Anmäl deltagande genom inbetalning till Sällskapets plusgiro 29 94 63 – 0
Anmälam skall vara inne senast 15 mars 2020, gärna tidigare av planeringsskäl.

På årsmötet behandlas enligt stadgarna:
Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet.
Verksamhetsberättelsen 2019. Kassörens rapport och revisionsberättelsen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande för nästa verksamhetsår & minst fyra och högst tio ledamöter.
Val av revisor samt beslut om årsavgiften.
Eventuella motioner från medlemmarna skickas in senast 10 dagar innan.

Några andra viktiga frågor som Årsmötet skall diskutera och ta ställning till:

• Wodehousesamlingen i Märsta är nedlagd och svenska delen flyttad till Kulturhuset i
Valsta. Nytt avtal om denna samt beslut om den engelska samlingens öde. Vad skall ske
med den? Behållas ? Var i så fall? Funktion?
• WodehouseSällskapets framtid: Medlemsutvecklingen senaste år och relation
till sällskapets verksamhet. Vad bör göras för att stabilisera och helst öka sällska-
pets medlemsantal?
• Förslag att anordna träffar i Mälarregionen i form av kapitelverksamhet. Innehåll?
Namnförslag: ”Wodehouses Vänner i Mälardalen” som hade ett första möte i Uppsala.
Syfte – Innehåll?

Hjärtligt välkomna!
Ordförande John Pettersson
Sekreterare Bengt Malmberg

En hälsning från Sydney…

…där WodehouseSällskapets medlem Tomas Prenkert hälsat på Fader Max Barrett – författaren till WodehouseSällskapets gratishäfte ”Ett Ovärderligt Plommon”, som ju just Tomas översatte. Tomas framförde Sällskapets hälsningar och tack – och Max Barrett hälsar tillbaka till alla svenska Plum-entusiaster.

Höstmöte 26 oktober i Uppsala

WodehouseSällskapet Sverige 35 år
1984 – 2019

Höstmöte med jubileumsmiddag lördag 26 okt. 2019 13.30
på Churchill Arms i Uppsala St. Olofsgatan 30
Wodehousevänner i Sverige, det är dags att fira
3:e äldsta WodehouseSällskapet bildat 28 febr. 1984 just i Uppsala.
The English Bookshop, Book Store of the Year 2018, ligger granne gatuhörnet
ovanför och är öppen före måltiden och välförsedd med böcker av och om PGW.
Om ni besöker Bookshopen måste ni vara på Churchill Arms senast 13.30

Vi har reserverat ca 25-tal platser i ett inre rum och måste ha anmälningar i
förväg för beställning och val av önskad maträtt. Deltagarantalet således begränsat och tänk på att först till kvarn får säkrast plats. Öl eller vin serveras.
Välkomna
John Pettersson ordf.

Anmäl deltagande till sekr: 018-32 04 83
och måltidsval ur Main Cource nedan senast 19 okt. !

MAIN COURSE
Steak´n Chips : 8 oz Sirloin Steak served with Chips, Oven Baked Onions, Grilled Tomatoes, Red Wine Sauce and Cremolata butter. 249 SEK
Roasted Spring Chicken, whole Corn-fed Chicken stuffed with Lemon, Garlic
Thyme, Roasted potatoes, Grilled Spring Onions and a Mint Youghurt 175 SEK

Churchill´s Bookmaker Sandwich made with Sirlion Steak & Cheddar, served
with Chips and Aioli 175 SEK

Grilled Salomon Salad with Croutons, Fresh Beans, Cucumber, and Chimichurri
Dressing 175 SEK

Churchill Burger of finest Chuck of Beef, smoked pork top & Cheese and Bacon
served with Chips and Hot BBQ dip. 440 g 210 SEK eller 220 g 165 SEK

Churchill´s Vegetarian Bookmaker, made with marinated Portabello Mushrooms
& cheddar served with Chips and Aioli 169 SEK

Wodehouse i radio!

Kära Wodehousevänner!

Denna vecka medverkar vi i Sveriges Radios program SNEDTÄNKT och pratar om P.G Wodehouse!

Från och med torsdag kommer ni att kunna lyssna på programmet på denna adress:
https://sverigesradio.se/snedtanktmedkallelind

Det sänds även i P1 på söndag kl 20!

Välkomna att lyssna!

P.S Snart kommer kallelsen till vårt HÖSTMÖTE – skriv in 26 oktober i almanackan redan nu!

Vänliga hälsningar,
Ordförande John Pettersson

Nyhetsbrev 2019-07-29

Wodehousevänner i vårt avlånga Sverige!
Vår tropiska sommar börjar nalkas sitt slut (äntligen för min del åtminstone). Kanske ni har
som jag plockat fram någon gammal plumbok och läst om, det har jag! Lugnande att veta att
allt blir som vanligt i upplösningen. Här kommer lite aktuella notiser!

               
                      Westminster Abbey 20 sept. 2019
Som ni kanske noterade i våras skall P G Wodehouse undfå den största äran en engelsman
kan uppnå: få en minnesplatta installerad i den gamla Bröllops- Krönings- och Begravnings-
kyrkan i London. Det är ännu ”top secret” var, men en sak har avslöjats att det inte kommer
att bli i ”Poet´s  Corner” som det ryktades om, och man undrar om han får en ännu finare
plats? Omöjligt att gissa.
Det behövs inga försvarstal och artiklar om Wodehouse, hans storhet och heder har bekräftats flera gånger efter andra världskriget, inte minst när han av drottningen fick utnämningen KBE  (Knight of
the Brittish Empire) 1975 strax före sin död. Denna ärebetygelse i Englands viktigaste kyrka
tillmäts ett större värde än KBE som många högre tjänstemän kan få.

Svenska WodehouseSällskapet fick en inbjudan att sända en representant till högtidligheten,
och då vår ordf. John Pettersson inte hade möjlighet att anta inbjudan gick budkaveln till mig
och jag avser att delta. En rapport kommer senast i vår årsbok Jeeves under hösten.
Om ett par dagar utbryter AUGUSTI, och vår kassör Göran Bülow blir mycket tacksam om vi
alla betalar in medlemsavgiften 250 kr nu i augusti. Det var ganska jobbigt förra året att få
ordning på medlemsskaran och betalningarna under hela hösten och vi förlorade några
medlemmar i onödan. Så här enkelt är det att fortsätta som medlem, och meddela samtidigt
ev. adressändringar, e-postadress och telefon.

                     
I vårvintras provade vi att försöka återuppliva träffarna inom WS i gammal stil i försöket
med ”Wodehouse Vänner i Mälardalen”, som hade en första träff i februari. Det är ju vårt 35-
årsjubileumsår och vi skall försöka planera en större träff under hösten inom rimligt
reseavstånd för medlemmar i ”Mälardalen”. Det är ju tyvärr omöjligt att organisera träffar
som alla i Sverige kan delta i, och vi inom nya styrelsen försöker ge ALLA medlemmar någon
form av service, via Hemsidan eller ett Aktuelltbrev. Därvid kan bifogas intressanta nyheter
som når alla.
Detta får räcka för den här gången. Hör gärna av er med tips, frågor eller nyheter så att vi får
igång verksamhet som alla kan ta del av mera kontinuerligt. Och anmäl gärna nya medlemmar
som gillar att läsa böcker av P G Wodehouse. De kan ju anmäla sig via vår hemsida också.
Med ögat på Wodehouse Memorial 20 september!
Bengt Malmberg,  sekreterare