Wodehousesällskapets Årsmöte 2020 -protokoll

På grund av rådande världsläge avhölls WodhouseSällskapets årsmöte 2020 digitalt. Ni kan läsa protokollet genom att klicka på nedanstående länk. Tack till samtliga ”digitalt närvarande” medlemmar.

Ny i styrelsen för kommande verksamhetsår är Jenny Gustafsson. I övrigt omvaldes samtliga ledamöter.

WS Virtuellt Årsmöte 2020 version def

Vi tackar sekreterare Bengt Malmberg för protokollet.

Kallelse till Årsmötet 2020

WodehouseSällskapet Sverige

ÅRSMÖTE

Medlemmarna i WodehouseSällskapet Sverige kallas till ordinarie
Årsmöte lördagen den 21 mars 2020 kl. 13.00-15.00.

Plats: Företagsekonomiska Institutionen, Kammakargatan 10, Stockholm.

Vid årsmötet serveras mat i form av en fin landgång med dryck, pris av 150 kr inklusive
lokalavgiften.
Anmäl deltagande genom inbetalning till Sällskapets plusgiro 29 94 63 – 0
Anmälam skall vara inne senast 15 mars 2020, gärna tidigare av planeringsskäl.

På årsmötet behandlas enligt stadgarna:
Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet.
Verksamhetsberättelsen 2019. Kassörens rapport och revisionsberättelsen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande för nästa verksamhetsår & minst fyra och högst tio ledamöter.
Val av revisor samt beslut om årsavgiften.
Eventuella motioner från medlemmarna skickas in senast 10 dagar innan.

Några andra viktiga frågor som Årsmötet skall diskutera och ta ställning till:

• Wodehousesamlingen i Märsta är nedlagd och svenska delen flyttad till Kulturhuset i
Valsta. Nytt avtal om denna samt beslut om den engelska samlingens öde. Vad skall ske
med den? Behållas ? Var i så fall? Funktion?
• WodehouseSällskapets framtid: Medlemsutvecklingen senaste år och relation
till sällskapets verksamhet. Vad bör göras för att stabilisera och helst öka sällska-
pets medlemsantal?
• Förslag att anordna träffar i Mälarregionen i form av kapitelverksamhet. Innehåll?
Namnförslag: ”Wodehouses Vänner i Mälardalen” som hade ett första möte i Uppsala.
Syfte – Innehåll?

Hjärtligt välkomna!
Ordförande John Pettersson
Sekreterare Bengt Malmberg

En hälsning från Sydney…

…där WodehouseSällskapets medlem Tomas Prenkert hälsat på Fader Max Barrett – författaren till WodehouseSällskapets gratishäfte ”Ett Ovärderligt Plommon”, som ju just Tomas översatte. Tomas framförde Sällskapets hälsningar och tack – och Max Barrett hälsar tillbaka till alla svenska Plum-entusiaster.

Höstmöte 26 oktober i Uppsala

WodehouseSällskapet Sverige 35 år
1984 – 2019

Höstmöte med jubileumsmiddag lördag 26 okt. 2019 13.30
på Churchill Arms i Uppsala St. Olofsgatan 30
Wodehousevänner i Sverige, det är dags att fira
3:e äldsta WodehouseSällskapet bildat 28 febr. 1984 just i Uppsala.
The English Bookshop, Book Store of the Year 2018, ligger granne gatuhörnet
ovanför och är öppen före måltiden och välförsedd med böcker av och om PGW.
Om ni besöker Bookshopen måste ni vara på Churchill Arms senast 13.30

Vi har reserverat ca 25-tal platser i ett inre rum och måste ha anmälningar i
förväg för beställning och val av önskad maträtt. Deltagarantalet således begränsat och tänk på att först till kvarn får säkrast plats. Öl eller vin serveras.
Välkomna
John Pettersson ordf.

Anmäl deltagande till sekr: 018-32 04 83
och måltidsval ur Main Cource nedan senast 19 okt. !

MAIN COURSE
Steak´n Chips : 8 oz Sirloin Steak served with Chips, Oven Baked Onions, Grilled Tomatoes, Red Wine Sauce and Cremolata butter. 249 SEK
Roasted Spring Chicken, whole Corn-fed Chicken stuffed with Lemon, Garlic
Thyme, Roasted potatoes, Grilled Spring Onions and a Mint Youghurt 175 SEK

Churchill´s Bookmaker Sandwich made with Sirlion Steak & Cheddar, served
with Chips and Aioli 175 SEK

Grilled Salomon Salad with Croutons, Fresh Beans, Cucumber, and Chimichurri
Dressing 175 SEK

Churchill Burger of finest Chuck of Beef, smoked pork top & Cheese and Bacon
served with Chips and Hot BBQ dip. 440 g 210 SEK eller 220 g 165 SEK

Churchill´s Vegetarian Bookmaker, made with marinated Portabello Mushrooms
& cheddar served with Chips and Aioli 169 SEK

Wodehouse i radio!

Kära Wodehousevänner!

Denna vecka medverkar vi i Sveriges Radios program SNEDTÄNKT och pratar om P.G Wodehouse!

Från och med torsdag kommer ni att kunna lyssna på programmet på denna adress:
https://sverigesradio.se/snedtanktmedkallelind

Det sänds även i P1 på söndag kl 20!

Välkomna att lyssna!

P.S Snart kommer kallelsen till vårt HÖSTMÖTE – skriv in 26 oktober i almanackan redan nu!

Vänliga hälsningar,
Ordförande John Pettersson

Nyhetsbrev 2019-07-29

Wodehousevänner i vårt avlånga Sverige!
Vår tropiska sommar börjar nalkas sitt slut (äntligen för min del åtminstone). Kanske ni har
som jag plockat fram någon gammal plumbok och läst om, det har jag! Lugnande att veta att
allt blir som vanligt i upplösningen. Här kommer lite aktuella notiser!

               
                      Westminster Abbey 20 sept. 2019
Som ni kanske noterade i våras skall P G Wodehouse undfå den största äran en engelsman
kan uppnå: få en minnesplatta installerad i den gamla Bröllops- Krönings- och Begravnings-
kyrkan i London. Det är ännu ”top secret” var, men en sak har avslöjats att det inte kommer
att bli i ”Poet´s  Corner” som det ryktades om, och man undrar om han får en ännu finare
plats? Omöjligt att gissa.
Det behövs inga försvarstal och artiklar om Wodehouse, hans storhet och heder har bekräftats flera gånger efter andra världskriget, inte minst när han av drottningen fick utnämningen KBE  (Knight of
the Brittish Empire) 1975 strax före sin död. Denna ärebetygelse i Englands viktigaste kyrka
tillmäts ett större värde än KBE som många högre tjänstemän kan få.

Svenska WodehouseSällskapet fick en inbjudan att sända en representant till högtidligheten,
och då vår ordf. John Pettersson inte hade möjlighet att anta inbjudan gick budkaveln till mig
och jag avser att delta. En rapport kommer senast i vår årsbok Jeeves under hösten.
Om ett par dagar utbryter AUGUSTI, och vår kassör Göran Bülow blir mycket tacksam om vi
alla betalar in medlemsavgiften 250 kr nu i augusti. Det var ganska jobbigt förra året att få
ordning på medlemsskaran och betalningarna under hela hösten och vi förlorade några
medlemmar i onödan. Så här enkelt är det att fortsätta som medlem, och meddela samtidigt
ev. adressändringar, e-postadress och telefon.

                     
I vårvintras provade vi att försöka återuppliva träffarna inom WS i gammal stil i försöket
med ”Wodehouse Vänner i Mälardalen”, som hade en första träff i februari. Det är ju vårt 35-
årsjubileumsår och vi skall försöka planera en större träff under hösten inom rimligt
reseavstånd för medlemmar i ”Mälardalen”. Det är ju tyvärr omöjligt att organisera träffar
som alla i Sverige kan delta i, och vi inom nya styrelsen försöker ge ALLA medlemmar någon
form av service, via Hemsidan eller ett Aktuelltbrev. Därvid kan bifogas intressanta nyheter
som når alla.
Detta får räcka för den här gången. Hör gärna av er med tips, frågor eller nyheter så att vi får
igång verksamhet som alla kan ta del av mera kontinuerligt. Och anmäl gärna nya medlemmar
som gillar att läsa böcker av P G Wodehouse. De kan ju anmäla sig via vår hemsida också.
Med ögat på Wodehouse Memorial 20 september!
Bengt Malmberg,  sekreterare

Wodehousesällskapet 35 år – jubileumshäfte till alla medlemmar

Kära medlemmar!

2019 firar WodehouseSällskapet sitt trettiofemte levnadsår. För att fira detta jubileum har vi tryckt upp ett jubileumshäfte, med en färsk Wodehousiansk historia!

Berättelsen heter Ett Ovärderligt Plommon och är författad av den australienske skribenten och poeten Max Barrett, med benäget tillstånd av Wodehouse Estate. Den utspelar sig helt i Plums universum – där Bertie Wooster och Jeeves får anledning att besöka Blandings.

Tomas Prenkert har mycket förtjänstfullt översatt berättelsen. Den skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i kommande vecka!

God läsning önskar vi er!
Vänliga hälsningar

Styrelsen, WodehouseSällskapet

genom

ordförande John Pettersson

Ett ovärderligt plommon, författad av Max Barrett, översatt av Tomas Prenkert

Protokoll från årsmöte

Wodehouse Sällskapet Sverige

Protokoll från Årsmötet i Märsta 23 mars 2019

Närvarande 12 medlemmar.

§ 1. I fysisk frånvaro av ordförande John Pettersson valdes Björn Bergström att leda årsmötet.

Ordf, John var dock uppkopplad via telefonlänk till bostaden och hördes väl.

§ 2. Bengt Malmberg valdes till sekreterare.

§ 3. Philip Widell utsågs till justeringsperson.

§ 4. Mötet förklarades behörigen utlyst genom utskick till samtliga medlemmar 27 febr.

§ 5. Dagordningen godkändes, med justeringen att Monica Dahlgrens fråga om nytt avtal med biblioteket angående Samlingen skulle diskuteras först, då hon kunde närvara. (bilaga). Monica meddelade att biblioteket önskade att samlingen skulle fortsätta att bevaras i Wodehouserummet. Den skall omfatta ett huvudexemplar samt ett reservexemplar. Samlingen ägs av WodehouseSällskapet men kan disponeras för bibliotekets utlåning samt även sökas i bibliotekets databas. Nytt förslag som skall ersätta det tidigare avtalet från 2014 skall komma. Ett stort antal dubletter finns vilkas disposition styrelsen skall ta ställning till.

§ 6. Verksamhetsberättelse för 2018. Hösten 2018 lämnade två styrelsemedlemmar sina uppdrag som kassör och sektererare varvid Göran Bülow och Bengt Malmberg tills vidare övertog deras ansvar. En ny uppdaterad matrikel har därvid framtagits. Även en ny revisor efter Eyvind Hallnäs har utsetts: Lars Nylander. Lokala träffar har anordnats i Göteborg, Skåne och Mälardalen (Uppsala). Hederspriset Årets plommon gick till Björn Bergström för mångårig verksamhet i styrelsen och som redaktör för Jeeves. Årsskriften utsändes som vanligt i decem-ber till alla betalande medlemmar samt utvalda personer i internationella sällskap. Ett nytt medlemshäfte av Max Barrett översatt av Tomas Prenkert skall utdelas under Sällskapets 35-årsjubileum våren 2019. Styrelsen har också fattat principbeslut angående bidrag till de lokala kapitlen. Avgående ordföranden efter 20 år Sven Sahlin har av Sällskapet avtackats med en gåva. Inför 2019 skall Sällskapets hemsida revideras, Vidare skall Sällskapet verka för flera träffar inom Mälardalsområdet. Även återväxten i Sällskapet skall ägnas uppmärksamhet. (Bilaga)

Till Hedersledamöter av WodehouseSällskapet kallas Sven Sahlin och Jacob Bagge som båda arbetat under lång tid för sällskapet i styrelsen.

§ 7. Kassörens bokslut. (Bilaga) Att notera är att medlemsavgifterna minskat genom avgångar som inte balanserats som tidigare av nytillkomna i antal. Balansräkningen per 31 dec. 2018 utvisar inför 2019 tillgångar på 43 527:04 kronor. Större utgifter som förestår är utgivningen av Barretts novell och Årsskriften Jeeves. Det är önskvärt att medlemsantalet ökas för att möjliggöra fortsatta satsningar för medlemmarna.

§ 8. Revisionsberättelse av Lars Nylander. Enligt den var räkenskaperna förda med noggrannhet och de olika posterna väl verifierade Han tillstyrkte ansvarsfrihet för den period revisionen omfattade, 1.1 2018 – 31.12 2018.

§ 9. Val av styrelsemedlemmar.

Till den nya styrelsen utsågs fyra ordinarie ledamöter:

Ordförande John Pettersson

Kassör Göran Bülow

Sekreterare och medlemsregister Bengt Malmberg

Ledamot, redaktör för Årsskriften Jeeves Björn Bergström.

Som adjungerade ledamöter valdes:

Hans-Christer Jansson

Robert Plm

Philip Widell

Hans Olov Öberg

§ 10. Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 250 kr. Skall vara betald senast augusti,

§ 11. Övriga frågor.

Allmänt ansågs att WS skall arbeta för målsättningarna att göra Wodehouse känd och läst i Sverige och att bibehålla och helst öka antalet medlemmar, som också har en viktig uppgift att rekrytera nya medlemmar. Målet bör vara runt 200 betalande. Undersöka hur andra litterära sällskap hanterar medlemsfrågan.

Större kontakt kan digitalt skapas mellan styrelse och medlemmar med viktig intressant infor-mation samt synpunkter och önskemål från medlemmarna. John påpekade att informations-möjligheter finns via en podd i Sveriges Radio, där Wodehouse hade efterlysts. John skulle utforska möjligheterna närmare.

Hemsidan skall undergå en förändring och innehålla mera informationer om Wodehouse och upplysa om utbud på andra hemsidor, inte minst Tomas Prenkerts men också den amerikanska hemsidan. Kanske pröva hur medlemmarna via sällskapet kan komplettera sina samlingar. Dubletterna utöver de två ex. som skall finnas av varje i Märstasamlingen kan säkert bidra.

De kapitel som skapats av WodehouseSällskapets medlemmar arbetar självständigt med egen ekonomi. Möjligheter att starta träffar i Mälardalen där ett 60-tal medlemmar finns inom bekvämt reseavstånd bör undersökas. En första träff var mycket lyckad 23 febr. hos Bengt Malmberg i Uppsala. Bengt Lindh åtog sig att rekognosera Sala för en höstträff. Den enkät som 70 medlemmar besvarade i dec. 2017 bör följas upp utifrån de synpunkter som då angavs, men som ännu inte bearbetats av styrelsen under 2018. Avtal har träffats med Postnord som möjliggör billigare utskickskostnader av Jeeves och extramaterial.

Märsta och Uppsala 23 mars 2019

Justeras:

Bengt Malmberg, sekr Philip Widell

Veckans lästips – nyårsvarianten!

Gott nytt år, kära medlemmar och Wodehouseentusiaster!

WodehouseSällskapet äntrar det nya året på bästa möjliga vis: med förberedelserna av vårens medlemshäfte, tänkt att högtidlighålla Sällskapets 35-års-jubileum. Vi hoppas få all anledning att återkomma med nyheter kring detta snart!

Under de två sista veckorna av 2018 skickades JEEVES ut till medlemmar som betalt sin årsavgift. Avgiftsbetalare som ej fick sin tidning uppmanas kontakta ordföranden så löser vi detta! Ännu finns en liten hög överexemplar kvar att tillgå.

Från den stora Wodehousevärlden konstaterar vi att ett antal verk som Mästaren publicerade 1923, på grund av en liten egenhet i den amerikanska patentlagstiftningen, vid årskiftet släpptes för fri användning. Bland godbitarna som nu står fria för vem som helst att publicera finns höjdpunkter som Leave it to Psmith och The inimitable Jeeves. Vågar vi hoppas på ett par vackra återutgåvor?

Avslutningsvis, veckans lästips: för er som firade in det nya året ordentligt, är det en självklarhet vad lästipset blir. Givetvis anbefalls ni att insupa den allra första Jeeveshistorien, i vilken vi lär oss om alla bakfyllors nemesis, Jeeves mirakeldryck, enligt upphovsmannen själv bestående av ett rått ägg, Worcestersås, och rödpeppar.

Gott nytt år!

/John Pettersson