Årsmöte 2017

 

Huvudseminariet, dvs årsmötet ägde rum den 18 mars i det alldeles fantastiska Wodehouserummet i biblioteket i Märsta. Mötet var välbesökt och inleddes med sedvanligt kaffe och bullar. Själva årsmötet följde och klubban svingades med bravur av Jacob Bagge.

Sällskapets ekonomi vilar på fast grund. Våra medlemmar kommer också i år att kunna avnjuta en ny (den tjugonde) utgåva av vår årsbok, JEEVES. Årsboken är mycket uppskattad och innehåller många, många sidor av intressanta artiklar. En ny styrelse utsågs – en fin blandning av gamla och nya ordinarie styrelsemedlemmar. Årsavgiften, 250:-, bibehålls.

Mötet avslutades med ett uppskattat anförande av Jacob Bagge, som berättade om sina personliga erfarenheter av den nyligen avlidne Norman Murphy, som lett det engelska sällskapet och som också lett oförglömliga Wodehousepromenader genom Mayfair i London.

Sven Sahlin, ordf.

Posted in Blandings Blandning.