08-540 636 42

Årsmöte 2018

ÅRSMÖTE

Välkommen till vårt sedvanliga Årsmöte som kommer att avhållas i WodehouseRummet på biblioteket i Märsta lördagen den 17 mars 2018.

Vi börjar klockan 13.00 med en kopp kaffe och en bulle. Sedan blir det årsmöte enligt sedvanlig agenda.

Styrelsen