0707-786408

newsletter 2019-07-29

Wodehousevänner i vårt avlånga Sverige!
Vår tropiska sommar börjar nalkas sitt slut (äntligen för min del åtminstone). Kanske ni har
som jag plockat fram någon gammal plumbok och läst om, det har jag! Lugnande att veta att
allt blir som vanligt i upplösningen. Här kommer lite aktuella notiser!


Westminster Abbey 20 sept. 2019
As you may have noticed in the spring, the P G Wodehouse receive the greatest honor an Englishman
kan uppnå: få en minnesplatta installerad i den gamla Bröllops- Krönings- och Begravnings-
kyrkan i London. Det är ännu ”top secret” var, men en sak har avslöjats att det inte kommer
att bli i ”Poet´s Corner” som det ryktades om, och man undrar om han får en ännu finare
plats? Omöjligt att gissa.
As usual, there is jealousy malicious critical persons and groups that react when
någon får en fin utmärkelse, och så även nu. En mycket militant judisk grupp som ofta tar
chansen att kritisera något som kanmisstänkas vara utslag av Antisemitism i olika samman-
hang. Det är organisationen ”Campaign Against Antisemitism” som i Daily Telegraph
försöker upprepa lögnen att Wodehouse i Berlinutsändningara 1941 gick nazisternas ärenden
och att han trots sin storhet som författare ”was also an odious anti-Semite” i sina böcker,
”Odious” betyder ”förhatlig”. De kräver att installationen avlyses.
The Executive Board of the Westminster Abbey, like the British and American Societies chosen
att tiga ihjäl det absurda påhoppet, vilket jag också anser vara det rimligaste. Det behövs inga
försvarstal och artiklar om Wodehouse, hans storhet och heder har bekräftats flera gånger
efter andra världskriget, inte minst när han av drottningen fick utnämningen KBE (Knight of
the Brittish Empire) 1975 strax före sin död. Denna ärebetygelse i Englands viktigaste kyrka
tillmäts ett större värde än KBE som många högre tjänstemän kan få.

Svenska WodehouseSällskapet fick en inbjudan att sända en representant till högtidligheten,
och då vår ordf. John Pettersson inte hade möjlighet att anta inbjudan gick budkaveln till mig
och jag avser att delta. En rapport kommer senast i vår årsbok Jeeves under hösten.
Om ett par dagar utbryter AUGUSTI, och vår kassör Göran Bülow blir mycket tacksam om vi
alla betalar in medlemsavgiften 250 kr nu i augusti. Det var ganska jobbigt förra året att få
order the member company, and payments throughout the fall and we lost some
medlemmar i onödan. Så här enkelt är det att fortsätta som medlem, och meddela samtidigt
ev. adressändringar, e-postadress och telefon.


In vårvintras we tried to try to revive the meetings in the WS in the old style of the experiment
med ”Wodehouse Vänner i Mälardalen”, som hade en första träff i februari. Det är ju vårt 35-
anniversary year and we will try to plan a major hit in the fall in the fair
reseavstånd för medlemmar i ”Mälardalen”. Det är ju tyvärr omöjligt att organisera träffar
som alla i Sverige kan delta i, och vi inom nya styrelsen försöker ge ALLA medlemmar någon
form av service, via Hemsidan eller ett Aktuelltbrev. Därvid kan bifogas intressanta nyheter
som når alla.
Detta får räcka för den här gången. Hör gärna av er med tips, frågor eller nyheter så att vi får
igång verksamhet som alla kan ta del av mera kontinuerligt. Och anmäl gärna nya medlemmar
som gillar att läsa böcker av P G Wodehouse. De kan ju anmäla sig via vår hemsida också.
Med ögat på Wodehouse Memorial 20 september!
Bengt Malmberg, sekreterare