Hälsningar från styrelsen – mars 2016

Kära medlemmar i WodehouseSällskapet! Ja, nu har årsmötet för verksamheten 2015 avhållits och den gamla styrelsen kan andas ut! Fast nu gäller det att ta tag i 2016 och göra det till ett bra Wodehouse-år!

Vi gläder oss åt det som sker ute på lokal nivå, dvs Kapitlen the Scones och the Goats aktiviteter. Vi hoppas också på litet nytt liv i the East Enders, dvs den svenska östsidan med Linköping som nav. Vi hoppas likaså att alla goda insatser som gjorts i Västerås/Uppsala kommer att ge resultat. Tanken är ju att det skall underlätta för Wodehousianer runt om i landet att träffas utan att nödvändigtvis behöva åka till Kgl Hufvudstaden! Vi har ju sneglat på USA, som har många, många kapitel, som lever sina egna, lokala, liv.

Nu vill vi i alla fall glädja oss åt den vackra tid som står för dörren och styrelsen vill gärna önska alla våra medlemmar ett riktigt fint 2016!

Vi hör av oss efter sommaren!!

För WodehouseSällskapet,
Sven Sahlin
Ordf.

Posted in Blandings Blandning.