Medlemstidningen Jeeves 2018

Kära Sällskapsvänner!

I dagarna skickas årets upplaga av vår eminenta medlemsskrift JEEVES ut till alla som betalat årsavgiften 2018. Vi utlovar som vanligt ett späckat nummer fyllt av rolig och givande läsning för den Wodehousefrälste.

Har Du av någon anledning ej betalat avgiften i år, och riskerar därför att gå miste om denna pärla? Frukta icke! Betala din avgift och maila ordföranden innan det nya året inträder så löser vi det!

Adventshälsningar,
John Pettersson
Ordförande, WodehouseSällskapet

Posted in Blandings Blandning.