Sensommarläsning – Wodehouse i serieboksformat

Kära Sällskapsmedlemmar!

En liten hälsning från ordförandestolen när den exceptionella sommaren 2018 går in i augusti. Er ödmjuke Ordförande fick i juni tillfälle att som hastigast träffa några medlemmar i vårt Göteborgskapitel Goats, och vi enades då om en ny träff längre fram i september. Cricket står på agendan! Intresserade medlemmar ombedes hålla koll i Facebookgruppen samt på denna plats.

Även i syd finns ett aktivt kapitel i Scones, och vi i Sällskapet hyser goda förhoppningar om att det även på sikt ska komma igång verksamhet i rikets östra delar, Mälardalen med omnejd. Den i dessa trakter bosatte medlem som är intresserad av att vara med och starta upp detta ombeds kontakta ordföranden!

Från den stora Wodehousevärlden konstaterar vi en missräkning av ovanligare sort: Bollinger Everyman Wodehouse Prize, Storbritanniens enda litterära pris för humoristisk litteratur, har i år inte funnit en enda värdig pristagare. Om jurynv arit ovanligt sträng i år, eller om 2018 helt enkelt inte varit ett år i Mästarens anda, står skrivet i stjärnorna. Den medlem som vill förkovra sig i tidigare prisdeltagares alster finner dem på http://www.everymanslibrary.co.uk/wodehouse.aspx

Tills vidare vill Ordföranden skicka med medlemmarna ett litet lästips, för den som inte har något emot att läsa på skärm. En serietecknare från Nya Zeeland, Roger Langridge, har nämligen givit sig på projektet att omvandla Wodehouse till serietidningsformat. Ett – i mina ögon – ganska roligt och läsvärt exempel hittar ni på
https://hotelfred.blogspot.com/2018/06/wodehouse.html

Mycket nöje och med ögat på rupien!

Ordförande
John Pettersson

Posted in Blandings Blandning.